ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ, ДИРЕКТОР НА ДГС - СЛИВЕН: "ДОГОДИНА ЩЕ ОСИГУРИМ ТРОЙНО ПОВЕЧЕ ДЪРВА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО"

След среща с ръководството на ЮИДП- Сливен бе взето решение догодина ДГС - Сливен да осигури тройно повече дърва за населението. Тази година заявките бяха 8 000 м3, а следващата ще осигурим 25 000 м3. Това обяви директорът на Държавното горско стопанство инж. Ивайло Русев. "Наясно сме, че има презапасяване, но осигурявайки повече дърва за местното население, ще намалим напрежението и стреса, които ни притиснаха тази година. Това е много важно и за ръководния състав, и за всички горски служители", сподели инж. Русев. Всъщност това е една и от неговите мечти - системата на горските стопанства да не бъде подложена на натиск. 45-годишният лесоинженер е в системата на горите вече 23 години. Тръгнал е от обикновен горски, а през 2013 г. става директор на ДГС - Стара река. През 2021 г. оглавява ДГС - Сливен, което впечатлява по своите размери и широта. Държавно горско стопанство Сливен със седалище гр. Сливен е териториално поделение на Югоизточно държавно предприятие Сливен. Регистрирано е в Търговския регистър на 28.06.2011 г. Стопанисва държавните горски територии, намиращи се в границите на община Сливен, която обхваща землищата на град Сливен, град Кермен и селата Бинкос, Блатец, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Голямо Чочовен, Горно Александрово, Градско, Драгодново, Жельо войвода, Злати войвода, Ичера, Калояново, Ковачите, Крушаре, Малко Чочовен, Младово, Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, Речица, Самуилово, Селиминово, Сотиря, Старо село, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово. Площта на горското стопанство е разделена на 6 горско стопански участъка – „Бяла", „Раково", „Ичера", „Сливен – изток", „Сливен – запад", „ПП Сините камъни". Държавно горско Сливен се намира в един невероятно красив кът - в част от южните склонове на Централна и Източна Стара планина. Обхваща планинските склонове на Хамзов дол, Чифлишка и Магарешка реки, река Колешница и др. притоци на Асеновска река, на която е изграден язовир "Асеновец" – приток на река "Тунджа", както и склоновете на река Луда Камчия в североизточната част на горското стопанство и Сърнена Средна гора в Сливенското поле. Заема площ 36815 ха, при надморска височина от 140 до 1200 м. Горите обхващат 33080 ха, като 86,7 % от тях са с естествен произход. Защитните и рекреационни гори и земи и защитени територии обхващат 29089,8 ха площ, от която 25901,5 ха са залесени. Недървопризводителните площи общо са 2965 ха, като поляните са 1341 ха, а скалите – 1232 ха. "Нашето стопанство е много разпръснато и трябва денонощна грижа за горите. Най-трудно е през лятото, когато освен текущата си работа се борим и с пожарите. Напоследък зачестиха опитите за незаконна сеч, но ние имаме добро взаимодействие с полицията", споделя директорът, който ръководи 68 служители. "Всеки от тях е преди всичко човек, със своите желания и проблеми. Старая се да бъдем един отбор", казва Русев. Той признава, че е станал лесоинженер малко случайно, но професията е вече негова съдба и е напълно отдаден на гората. Гордее се с факта, че всички балкански села на територията на стопанството са осигурени с дърва. За уязвимите групи се предлагат дърва на цена 40 лева. ДГС- Сливен помогнало и за решаване проблема с недостига на дървесина в Котел. Любимото време за инж. Русев е със семейството. Макар и рядко той намира свободни часове да порита футбол с приятели и за фитнес.