инж. Мандулев пред сп. Гора: "Предстоят ни нови изпитания и отговорности"

В новият брой, 3/2020, на списание "Гора" е поместено интервю на Георги Гроздев с Директора на ТП Държавно ловно стопанство "Несебър" - инж. Димитър Мандулев.

На страници 20, 21 и 22 можете да научите какви са трудностите, проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени служителите на държавните горски и ловни стопанства, както и ловните сдружения, във връзка с вируса на Африканска чума по свинете. Ще прочетете и какви мерки е предприело в частност ДЛС "Несебър" за ограничаване разпространението на заболяването и съхранението на популацията на дива свиня в района. Инж. Мандулев говори също и за таксацията и ползването в този крехък момент за вида. Няма как да се пропусне и един много важен проблем, който задминава по загуби дори и АЧС и може да демотивира и най-запаления ловец и стопанисващ и може да обездивечови и най-богатия ловен район - бракониерството.

Страниците са крайно недостатъчни за обхвата на въпросите на г-н Гроздев. Повдигнатите проблемите са дългогодишни и за съжаление перспективни. В края на интервюто инж. Мандулев разказва за отговорността. Всъщност отговорността можеше и може да бъде решение на всички минали и бъдещи проблеми. Прочете интервюто и ще разберете защо.

"Стигаме до отговорността на всеки и в какво се изразява тя. Изключително важно, като се започне от малките неща – пръскане с дизенфектант, обработка на отстрелян дивеч, съхраняване на месо, коректно даване на проби, разумен и правилен отстрел, отстраняване и обезвреждане на трупове и странични животински продукти, избор на начин на лов, и стигнем до по-големите, до моралната страна на нещата, до спазването на писаните и неписаните  правила. Нашите бащи и дядовци са натрупали мъдрост, която трябва да следваме. Има написано- „Морален кодекс на ловеца“, Етичен кодекс на ловците от европейския съюз“. За съжаление делата на мнозина показват забравата им. Наша отговорност е и да напомняме, просвещаваме и обучаваме."

Цялото интервю можете да прочетете на https://www.gorabg-magazine.info/bg/images/stories/Gora2003;/200320;.pdf, списание "Гора", бр. 3/2020: https://www.gorabg-magazine.info/bg/ .