инж. Невен Пенев става ветеран лесовъд

Уважаеми господин Пенев, С най-добри чувства споделяме с Вас емоцията на днешния ден. Благодарим за съвместната работа, за споделения опит и знания, които оставят следа в дейността на цялото предприятие. Заедно се радвахме на много успехи, търсихме решения на проблеми, споделяхме трудни делници. Целият Ви трудов период, посветен на лесовъдството остава своя белег в историята на горските и ловни стопанства в региона, а Вашите съвети и споделен опит в работата на по-младите колеги. Нека следващият етап от Вашия живот бъде изпълнен с пълноценни преживявания. Бъдете здрав! Използвайте възможностите, които дава свободния живот по най-добрия начин. А в дните, когато усетите, че Ви липсва глъчката на работния ден, ще се радваме да Ви видим. Честито пенсиониране!