инж. Николай Вълчанов е първи подгласник на "Лесовъд на годината 2023 г."

ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ – Директор на ТП “Държавно горско стопанство Царево”, част от “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, е 1-ви подгласник на “Лесовъд на годината” за 2023 г. Днес той бе награден по време на официалното откриване на Седмица на гората. Церемонията се проведе в зала "Сливен" пред представители на лесовъдската общност. Сред официалните гости бяха заместник-министрите д-р инж. Мирослав Маринов, Георги Тошев и Александър Йоцев, инж. Стоян Тошев, директор на Изпълнителната агенция по горите, доц. д-р Христо Михайлов, ректор на Лесотехническия университет, проф. д-р Иван Палигоров, председател на СЛБ, Росен Костурков, зам.-председател на Комисията по земеделието, храните и горите в 48-ото Народно събрание, депутати, областният управител на Сливен, кметовете на Сливен, Ямбол, Сунгурларе, община Струмяни и др.