Инж. Радев в Казанлък: Осигурени са достатъчни количества дървесина за отопление през предстоящия зимен сезон

На 02.09.2022 г. се проведе пресконференция по повод предстоящия отоплителен сезон в гр. Казанлък, в която взе участие директорът на Югоизточно държавно предприятие инж. Димчо Радев. На нея присъстваха още директорът на ДГС-Казанлък инж. Мирена Татарджийска, кметът на града Галина Стоянова и заместник-кметът Даниела Коева. Инж. Радев обясни каква е реалната ситуация по добива и предоставянето на дървесина за огрев на населението към настоящия момент. В Югоизточно държавно предприятие се работи усилено и добитата дървесина ще достигне до всички желаещи, посочи той. Има подписани протоколи за всички общини и е определен лимит на дървесината, която ще достигне до тях, коментира инж. Димчо Радев. „В нашето предприятие лимитът за всички стопанства, които обслужва, е в рамките на 267 000 пространствени кубически метра дървесина. В момента подготвяме допълнително около 30 000 кубика, което означава, че общо добитата дървесина ще достигне 300 000 кубически метра. До момента доставени на потребителите са 175 000 кубически метра, а до края на октомври 80% от заявената дървесина ще стигне до хората”, увери той. Цената, на която стопанствата на територията на ЮИДП добиват дървесина и я предлагат на потребителите, е около 50-60% по-ниска от пазарната, подчерта инж. Радев. Той каза, че още днес ще разговаря с представители на Областната администрация и Областната дирекция на МВР в Стара Загора относно вземане на мерки срещу спекулата с продажбата на дърва за огрев. В община Казанлък заявената от кметовете на населените места дървесина за огрев е 9 500 кубически метра, посочи инж. Мирена Татарджийска. От тях до потребителите са стигнали 5 600 кубически метра дърва за огрев, а до края на октомври ще бъде доставено почти цялото заявено количество дървесина. „ДГС – Казанлък има сключен договор за добив на 14 000 кубически метра дървесина, което е над два пъти повече от количеството, доставено през предходни години”, коментира още тя. Инж. Татарджийска допълни, че поради променящите се цени на горивата, има необходимост от съдействие от страна на кметовете на населените места за осигуряване на превоз на дървата за огрев от временните складове на държавните горски стопанства до потребителите. Тя допълни, че е необходимо и да се обслужват с приоритет хората, които действително нямат дървесина, а не да се стига до презапасяване.