Коледата е истинска с дръвчета на ДЛС – Несебър

Какво е Бъдни вечер без коледно дръвче? Не такова обаче, което отсечено от гората и след максимум месец ще бъде изхвърлено. Още по-малко с изкуствена елха. Коледата е истинска, ако сте се сдобили с дръвче от Държавно ловно стопанство – Несебър. „Гледането на коледни дръвчета при нас е истинска технология. Започва се с отглеждането им в малък контейнер, после в саксии, а един ден новият им собственик ги засажда в земята. Обикновено това става в двор н къща, пред сгради на институции и други. Важно е да се знае, че едно дръвче се отглежда между 6 и 8 години", споделя инж. Янко Георгиев, който е лесничей в ДЛС- Несебър. Той отговаря за двата разсадника на стопанството, където се произвеждат различни видове дръвчета – смърч, ела, кедър и други. „Всичко започна преди 10-тина години под ръководството на директора ни инж. Димитър Мандулев. Той ни осигури транспорт, за да се грижим за двата разсадника в Поморие и село Порой. Работата ни доставя удоволствие", казва инж. Георгиев, който е в системата на горите вече 23 години. Лесничеят се гордее с факта, че все по-често коледни дръвчета се търсят от стари клиенти. „Те знаят, че дръвчето може да оживее след Коледа и когато на пролет го засадят, да стане част от техния живот. Това е изключително признание за нашия труд, защото виждаме, че носим радост на хората", казва Янко Георгиев. 50-годишният лесоинженер се е посветил на двата разсадника. Неслучайно неговата дипломна работа при защитата на своята магистратура е свързана с разсадниците. Държавно ловно стопанство "Несебър" носи името си от едноименния град и известен черноморски курорт – Несебър. Разположено е в най-източната част на Стара планина (Еминска Стара планина). Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и част от Руенска община. Намира се на около 400 км от София, а най-близките летища са в Бургас (40 км) и Варна (80 км). Надморската височина е от 0 до около 450 м, като релефът е съставен от стръмни, пресечени дерета и заравнени била. Реформата в горските структури от 2011 г. причисли Държавно ловно стопанство „Несебър" като едно от териториалните поделения в „Югоизточно държавно предприятие"ДП гр. Сливен. Съгласно закона за горите, основните функции на териториалното поделение са свързани със стопанисване и възпроизводство на горите от държавния горски фонд. В условията на интензивен морски туризъм и близостта на популярните курорти Слънчев бряг и Несебър, горите в териториалния обхват на действие на ДЛС „НЕСЕБЪР" изпълняват редица важни задачи по отношение формиране на красив и устойчив ландшафт, екологични, противоерозионни и средообразуващи функциии. Възпроизводството на горите при затруднено естествено възобновяване се реализира чрез изкуствено залесяване. ДЛС „НЕСЕБЪР" поддържа два горски разсадника за производство на фиданки както от горскодървестни и храстови, така и от декоративни видове и форми. Разсадник „Порой" е включен в списъка на базовите разсадници в България.