Колективът на ДГС Казанлък почете Националния празник на България с подаряване на фиданки на българите, посетили връх Шипка

На 3-ти март служители от ДГС Казанлък отбелязаха Националния празник на България, като подариха фиданки от явор, туя и дъб на всеки, отправил се към връх Шипка и преминаващ покрай поляната в местността „Момин гроб“. С пожелания за здраве, мир и благоденствие горските служители дариха на всеки желаещ фиданка, отгледана в разсадника на ДГС Казанлък, която да отнесе до родното си място. В гр. Шипка, в чест на френския лесовъд инж. Феликс Вожли и залесителната дейност, е създаден първият Музей на лесовъдното дело. Единственият по рода си музей в България, създаден през 1960 г., пази автентични документи, книги и учебници на български и френски език, описващи лесовъдното дело. Основни задачи при осъществяването на горскостопанската дейност в ТП ДГС Казанлък са стопанисването и опазването на горските територии от незаконни посегателства, вредители и пожари, както и залесяването на пострадали територии от природни бедствия, болести и др. През последното десетилетие на територията на стопанството са изградени и се поддържат километри минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради.