Кръжок "Млад еколог"

На 14.03.2019 г. гости на Държавно ловно стопанство "Несебър" бяха ученици от кръжок "Млад еколог" при СУ "Любен Каравелов", гр. Несебър. При посещението си, децата разгледаха ловната сбирка на стопанството. Представени им бяха горските обитатели, срещащи се в източната част на Стара планина и черноморското крайбрежие. Учениците бяха впечатлени най-много от представителите на разред чифтокопитни - благороден елен, елен лопатар и муфлон, както и от хищниците - вълк, чакал, язовец и белка. От птиците най-голям интерес при децата предизвикаха мишеловът, горският бекас, както и различните видове чапли, кеклици и сови.

Ръководството на ДЛС "Несебър" благодари на учителите на СУ "Любен Каравелов" и на родителите, че възпитават децата си в уважение и любов към природата. Общуването с нея, особено в градовете, е необходима част от изграждане личността на детето. Точно тук е ролята на родителя и учителя, които с личния си пример показват, че опазването на природата и поддържането на равновесието в нея се случва чрез участието на всеки един човек!