Малките еколози за дървото и гората

На 27.10.2019 г. по покана на децата от кръжок „Млад еколог“ и „Млад природозащитник“ към СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър служители на ДЛС „Несебър“ изнесоха презентация на тема „Екология-взаимодействие на организмите помежду им и с околната среда“. инж. Ина Иванова представи дървото като самостоятелен организъм и като среда за живот. Получи се чудесна беседа за мястото на дърветата и гората в нашия бит, среда и живот като цяло. Децата дадоха много примери за кръговрата на веществата в природата като акцент бе дървото.
Виж повече тук.