Малкотърновски тийнейджъри станаха лесовъди за един ден

Днес единадесетокласници от паралелка „Горско стопанство” на СУ „Васил Левски” – Малко Търново бяха „Лесовъд за един ден”. Освен това, те участваха във викторината посветена на Седмицата на гората. Темата, която избраха беше „Защо и кога сечем горите”. Дни преди официалния старт на Седмица на гората 2022 г., екипи на ДПП „Странджа”, ДЛС „Граматиково” и РДГ – Бургас, в продължение на повече от четири часа, разказаха на бъдещите лесовъди за особеностите при опознаването и стопанисването на горите. Те показаха на терен как се измерват параметрите на дървото, с какви уреди става това, определиха състава и приблизителната възраст на гората в м. Папазова нива. Експертите лесовъди им разясниха видовете сечи, как се определя кои дървета да бъдат премахнати и защо. Младежите зададоха десетки въпроси, на които отговаряха инж. Румяна Цвяткова – директор на ДПП „Странджа”, инж. Димитър Цанев – зам. директор на ДЛС „Граматиково”, и експертите на РДГ – Бургас Дарина Костадинова, Диана Илиева и Стоян Николов. От своя страна инженер-лесовъдите също зададоха множество въпроси на своите бъдещи колеги, които намериха своя отговор в днешния ден посветен на Седмицата на гората. Държавно ловно стопанство „Граматиково" се намира в сърцето на Странджа планина, сред величествени дъбови и букови гори. Територията му е хълмисто-планинска, с ниски заравнени била, прерязани от дълбоки долове. Най-високата точка в района е върхът в местността „Телечарника" - 487 м н. в., а най-ниската - край живописната река Велека, 45 м н. в. Общата ловностопанска площ е 31 038 ха, а площта на горската територия - 21 071 ха. Най-характерните представители на животинския свят и обект на лов в района на стопанството са благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, лисица, чакал, дива котка и горски бекас. Днешната полезна инициатива посветена на Седмицата на гората /4 - 10 април/ не би била възможна без помощта на община Малко Търново, на които изказваме специални благодарности!