Новини

Мерки за контрол и ликвидиране на птичия грип!

Не пипайте и не пренасяйте болна или мъртва птица!
При откриване на болни или мъртви птици се обадете на: 0700 122 99 или 112
Във връзка с констатирани огнища на болестта „Инфлуенца по птиците“ и бързото разпространение на болестта, публикуваме информация за заболяването и мерки за безопасност. Гражданите могат да подават сигнали за болни или мъртви птици в цялата страна на спешния телефон за сигнали на Българска агенция по безопасност на храните – 0700 122 99 или на спешната телефонна линия – център 112, където сигналите за диви птици ще бъдат предавани в дежурния център на Изпълнителна агенция по горите.
Инфлуенца по птиците (Avian Influenza, Птичи грип)
Информация за ловците
Птичият грип е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, кръвоизливи по различните органи и системи, увреждания в дихателната система, което може да доведе до 100% смъртност при домашните и диви кокошеви.
Веднъж проникнала на дадена територия болестта нанася пагубни икономически и стопански загуби за птицевъдството и ловното стопанство.
Болестта e опасна за човека. Ето защо българският ловец следва стриктно да спазва мерки за безопасност при лов на пернат дивеч и боравене с диви птици!
Как се разпространява
Дивите водоплаващи птици са резервоар на вируса в природата. При сезонните миграции те участват в разпространението на болестта в отделните държави и континенти.
Те са основен източник за зараза за домашните птици, чрез директен контакт около водоемите и влажните зони, както и индиректно чрез фекалиите съдържащи високи концентрации на вируса.
Един от пътищата за разпространение на заболяването е неправилно обезвреждане на отпадъците при оползотворяването на пернат дивеч.
Как да разпознаем болестта при дивите птици
При дивите патици и други водоплаващи птици вирусите на инфлуенцата се намножават в слаба степен като не предизвикват видими клинични признаци.
При фазаните и други диви кокошеви птици високопатогената инфлуенца причинява много висока заболеваемост и смъртност които и могат да достигнат 100%. В тези случаи са характерни кръвоизливи и некротични процеси по вътрешните органи, подуване на главата, врата и краката, некоординирани движения, парези, диария и смърт.
Досега в България смъртност от инфлуенца е наблюдавана при лебеди, пеликани и чапли.
Всеки случай на висока смъртност при диви птици, както и такива с некоординирани движения следва да се счита за съмнение за птичи грип.
Мерки които следва да бъдат спазвани
• Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всяка висока смъртност при диви птици и констатиране на птици с некоординирани движения.
• Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всяко изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляния пернат дивеч.
• Стриктно спазване на лична хигиена при боравене с трупове на пернат дивеч.
• Стриктно взимане и предоставяне на проби за изследване (цял труп на птица), съгласно инструкции от официален ветеринарен лекар.
• След първичната обработка на отстреляния пернат дивеч, обезвреждане чрез загробване или изгаряне на перушина, черва и други отпадни продукти. В никакъв случай такива странични продукти не бива да бъдат оставяни в природата или дворовете, тъй като те могат да бъдат потенциален резервоар и източник за зараза.
• Стриктно спазване на инструкциите и сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните.
До 6 януари 2017 г. ще бъдат проведени съвещания на комисиите по ловно стопанство по места за координиране усилията на всички заинтересовани страни, включително и ловните сдружения, за наблюдение и ограничаване разпространението на болестта в страната.

Още новини...