На официална церемония в Хасково ще бъдат отличени служителите с най-активен принос за справяне с пожарите през лятото на 2016 г

На официална церемония в Хасково ще бъдат отличени служителите с най-активен принос за справяне с пожарите през лятото на 2016 г. 108 служители на ЮИДП-Сливен ще бъдат наградени днес. Това са: инж.Константин Недев, инж.Михаил Михайлов, инж.Жельо Марев, инж.Симеон Симеонов, т.л.Карамфил Карамфилов, т.л.Паун Николаев, т.л.Георги Узунов, т.л.Николай Тончев инж.Любомир Илиев, инжХристо Славчев, инж.Илин Ставрев, т.л.Милен Костов, т.л.Тодор Тодоров, т.л.Недялко Иванов т.л.Тончо Стоянов, т.л.Стойчо Кирев, т.л.Димитър Динев, т.л.Иван Иванов, Димчо Петров, инж.Николай Мишинев, т.л.Атанас Вълчанов, т.л.Ангел Радулов, т.л.Валентин Димитров, т.л.Красимир Димитров, т.л.Николай Атанасов, т.л.Георги Георгиев, инж.Христо Димитров, инж.Станимир Сотиров, т.л.Христо Недялков, т.л.Тодор Ковачев, т.л.Пейо Пеев, т.л.Христо Армутлиев, т.л.Димитър Станчев, т.л.Емин Юсеинов, т.л.Георги Томев, т.л.Слави Йорданов, инж.Розалин Джевелеков, инж.Антоний Тодоров, т.л.Радостина Павлова, т.л.Антон Щерев, т.л.Петър Димитров т.л.Хасан Амин, т.л.Емил Емилов, т.л.Енвер Юсеин, т.л.Анастас Терзиев, т.л.Софрони Софрониев, т.л.Недялко Русев, т.л.Светлозар Пеев, Джахит Ахмед, т.л.Григор Григоров, т.л.Светлин Стоянов, т.л.Пламен Иванов, Панайот Христов, инж.Михаил Михайлов, т.л.Христо Нейков, т.л.Теодор Караиванов, т.л.Димитър Аврамов т.л.Стефан Стефанов, т.л.Пламен Гогов, т.л.Цветомир Стоянов, т.л.Гочо Сарафов, инж.Петър Петров, т.л.Тошо Дойчев, инж.Димитър Димитров, т.л.Красимир Тодоров инж.Николай Лафчиев, т.л.Хараламби Моллов, т.л.Стоян Тонев Тонев, т.л.Димитър Кючуков, т.л.Николай Колев, т.л.Митко Иванов, т.л.Георги Татаров, т.л.Иван Иванов т.л.Киро Терев, т.л.Кирил Атанасов, т.л.Иван Иванов, т.л.Иван Вълканов, т.л.Гошо Читаков, т.л.Стефан Димитров, т.л.Калоян Стаматов, Димитър Димитров, инж.Димитър Янков, инж.Иван Сяколов, инж.Милен Тодоров, т.л.Добромир Йотов, т.л.Антон Абрашев, т.л.Яни Лапов, т.л.Живко Жеков, т.л.Людмил Бинев, т.л.Веселин Димов, т.л.Стойко Георгиев, инж.Иван Чергеланов, инж.Живко Стоянов, инж.Ярослав Ярославов, инж.Любомир Стойков, инж.Живко Димитров, Динко Господинов Ивайло Радев, Атанас Божков, Иван Вълчев , Тодор Тодоров, Евгени Братанов Иван Шиков, Живко Желязков, Георги Георгиев, Костадин Щерев, Динко Недев Недялко Делев