Нов зелен кът краси двора на детска градина на територията на ДГС Котел по повод Седмица на гората

На 6-ти април, по повод Седмица на гората 2022 г., служители от ТП ДГС Котел засадиха иглолистни вечно зелени храсти от вида туя в двора на ДГ "Дъга" в гр. Котел. С голямо желание и нетърпение, в залесяването се включиха и малките домакини от III група „Пчеличка“, с учители Радостинка Кенова и Наталия Боризанова. Директорът на детската градина г-жа Ваня Ненчева приветства горските служители за инициативата и ги поздрави с настоящия празник на лесовъдите. Тя им благодари за красивите растения и обещаха, че с децата и целия колектив на градината ще полагат постоянни грижи за отглеждането им. Инж. Лиляна Симеонова, директор на ДГС Котел, от своя страна се обърна към децата с призив да обичат и пазят гората, за да съхраним здравето и живота на планетата.