Обучение по Горска педагогика се проведе на служители от ЮИДП-Сливен

Обучение по Горска педагогика, се проведе от 19-ти до 22-ри юли в местност Карандила, община Сливен. В него взеха участие 19 служители от различни горски и ловни стопанства на предприятието. Проявата се инициира от ръководството на Югоизточно държавно предприятие - Сливен и е част от обученията по Горска педагогика, организирани от Съюза на лесовъдите в България и Изпълнителната агенция по горите за служители в системата на горите. Д-р инж. Анна Петракиева, директор на Природен парк „Витоша” и преподавател по специалността „Горска педагогика“ в Лесотехнически университет бе лектор и обучаващ участниците. Уроците бяха разнообразени от демонстративни игри с деца от лятната занималня „Когато мама и татко са заети“ и бяха ръководени от начинаещите горски педагози. Децата бяха занимавани с интересни и забавни уроци, свързани с опазване на горите, животните и чудесата на природата. Близо 50-те деца се забавляваха и учиха за гората и лесовъдската професия под ръководството на „новите” горски педагози в последния ден от обучението. Такава е и идеята на заниманията по Горска педагогика - децата да прекарат част от времето си на открито и с помощта на интерактивните игри да се запознаят със законите на природата и как хората трябва да се отнасят към нея. Занятия по Горска педагогика за първи път в Европа се провеждат преди повече от 20 години в Швейцария, Австрия и Германия. В момента редица европейски страни работят в тази насока.