Обявление във връзка с осигуряване на дърва за огрев на населението за отоплителен сезон 2020/2021 год. на територията на ТП ДГС Свиленград

Обявление във връзка с осигуряване на дърва за огрев на населението за отоплителен сезон 2020/2021 год. на територията на ТП ДГС Свиленград

Документи