От ДГС Айтос попълниха горски култури с 2000 фиданки за Седмица на гората

Инициативите по повод Седмицата на гората започнаха и на територията на ТП "Държавно горско стопанство Айтос". Горски служители на стопанството извършиха попълване на култури с 2000 фиданки от дървесния вид космат дъб. Залесяването се проведе в отдел 679, подотдел 1, с обща площ 31 дка, в землището на с. Сини рид, община Руен.