Открит труп на дива свиня в ПП Сините камъни

Открит труп на дива свиня в ПП Сините камъни, същият е загробен, съгласно всички мерки за биосигурност. Взета е проба за изследване за АЧС. При загробването и вземането на пробата са участвали съвместно два екипа на Регионална дирекция по горите и ТП ДГС Сливен. Обеззаразено е мястото на откриване на трупа.