Открит урок в гората

По случай седмицата на гората, на 05.04.2019 г. ТП " ДГС Кости" проведе урок на открито с ученици от СУ " Никола Й. Вапцаров" гр. Царево. "Младите лесовъди" бяха запознати в детайли с дейностите, които се извършват в горите, с характерните за района растителни и животински видове. Най-голям интерес предизвикаха трофеите от дива свиня, благороден елен и вълк, които бяха показани на децата. Демонстрирано беше и как се определя възрастта на дърво от източен горун. Лекцията приключи с посещение в информационния център в село Българи, където учениците бяха запознати с местния бит и култура и по обстойно с обичая- нестинарство.