Отличиха победителите в конкурса на ДГС-Тича „Децата обичат гората“

По повод Седмица на гората, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Тича“, обяви конкурс за детска рисунка на тема "Децата обичат гората". В състезанието участие взеха ученици от първи до осми клас от ОУ "Христо Ботев"-с. Тича, ОУ "Петър Берон"-с. Филаретово, ОУ "Никола Йовков Вапцаров"-с. Ябланово, ОУ "Димитър Камбуров"-с. Стрелци и ОУ " Капитан Петър Пармаков"-с. Градец. Отличените рисунки на децата бяха наградени с предметни награди, като някои от тях бяха изработени от служителите на стопанството, изцяло от природни материали. Като част от програмата на награждаванията, ученици и служители заедно залесиха в дворовете на училищата фиданки от дървесни видове бреза, червен американски дъб и махалебка. Също така, беше изнесен открит урок на децата как се залесява, с надежда, че сред тях растат и бъдещи лесовъди, които ще милеят и работят за благото на една по-зелена България.