Почистване на горски територии извършиха горски служители от ДГС Айтос

Горски служители от ТП "ДГС Айтос“, намиращо се на територията на ЮИДП ДП - Сливен, се включиха в националната кампания "Да изчистим България заедно". На 16.09.2022 год. бяха почистени горските територии в района на с. Руен, като бяха събрани и извозени към регламентирани сметища големи количества строителни и битови отпадъци, изхвърлени сред природата. Всички лесовъди, включили се в инициативата по почистване, се присъединиха към тазгодишния призив на националната кампания – „Подай ръка на природата!“. Те споделиха, че според тях са необходими много работа и съвместни усилия с гражданите, за да се предотврати замърсяването на горски територии и пътища, посещавани най-често от туристи. Горските експерти още веднъж призовават всички гости на гората за самосъзнание и чувство на отговорност, за да запазим природата чиста.