Почистване на горски територии извършиха горски служители от ловните стопанства Ропотамо и Ново Паничарево

ТП "ДЛС Ропотамо" и ТП "ДЛС Ново Паничарево", намиращи се на територията на ЮИДП ДП гр.Сливен, поставиха началото на честването на Седмица на гората 2022 г. с мащабна съвместна акция по почистване на горски територии. В инициативата активно се включиха освен горски служители от двете стопанства и представители на Общинско предприятие "Общински гори и озеленявани" към общ. Созопол. На 05.04.2022 год. бяха почистени горските територии в м. Панчарска рампа, прилежащите крайпътни гори край главен път I-9, в участъка с. Маринка - с. Крушевец, и участъка от общински път с. Ново Паничарево - м. Панчарска рампа. Участниците в инициативата по почистване се обединиха около призива да пазим природата чиста и необходимостта от работа и съвместни усилия за превенция на замърсяването на горски територии и пътища, посещавани най-често от граждани и туристи.