Подаръкът на ДГС Кости

ДГС Кости подари на природолюбителите чисто нова класна стая на открито. Това стана през Седмицата на гората 2019. Служителите на горското стопанство за три дни ремонтираха чинчетата, които се намират в края на еко пътеката Марина река в едноименната защитен местност. Класната стая на открито е създадена през 2007 г. и до момента не е ремонтирана. Столчетата и чинчетата бяха вече в доста лошо състояние. А еко-пътеката е притегателно място за ученици, които я посещават във връзка със занимания по природознание и екология. Дирекцията на ПП „Странджа” изрази изключително сърдечни благодарности на ръководството на ДГС Кости в лицето на директора инж. Цветомир Генов и зам.директора инж. Калин Николов за оказаната безценна помощ при възстановяването на най-важното място по пътеката Марина река – Живият музей на терциера в ПП „Странджа”.