Подкрепа на сектор пчеларство.

Площи с медоносни видове