Покана

Покана за обществено обсъждане за извършена Инвентаризация и планиране в горските територии на територията на ДГС Твърдица.