ПОТОМСТВЕН ЛЕСОВЪД РЪКОВОДИ ДГС-КАЗАНЛЪК

„Мечтая да сме по-сериозни и отговорни към бъдещето на децата и да направим всичко необходимо за запазване на горите. За мен работата е и голяма отговорност.“ Думите са на инж. Мирена Татарджийска, директор на Държавно горско стопанство – Казанлък. ДГС Казанлък обхваща част от южните склонове на централна и средна Стара планина и част от северните склонове на Средна гора по поречието на р. Тунджа. Граничи на север с ДГС „Габрово“ и ДГС „Плачковци“, на юг с ДГС “Стара Загора“, на изток с ДГС „Мъглиж“, а на запад с ДЛС “Мазалат”. ТП ДГС Казанлък стопанисва горски територии на площ от 25266 ха, от които залесени 23581 ха, от които: - Държавни Горски Територии - 23660 ха, Общински - 713 ха, Гори на частни физически и юридически лица - 832 ха и Други собствености - 82 ха. През последните 4 години, по договор с община Казанлък, поделението стопанисва и общинските горски територии. Инж. Мирена Татарджийска е потомствен лесовъд. Наследява професията си от своите майка и леля. След завършване на езиковата гимназия в Стара Загора, едва 18-годишна, тя започва работа в системата на горите. До 2019 година инж. Татарджийска е директор на ДГС-Горна Оряховица. „Дойдох в Казанлък веднага след големите пожари на територията на стопанството през 2019 година. Бяха изгорели 3000 декара. Незабавно се заехме с голямо почистване, а година по-късно бяхме залесили целия терен“, спомня си директорката. Основният ангажимент пред стопанството е задоволяване нуждите от дърва на местното население. „Тази задача я изпълнихме на сто процента. Миналата година осигурихме 14 000 кубика дърва до дома на клиента, а тази година заявките са за още толкова“, споделя тя. На територията на ДГС-Казанлък се намира единственият у нас Музей на залесяването. Музеят приема посетители в град Шипка. „Иска ми се тази година да освежим неговата сграда“, казва инж. Татарджийска. Миналата година е избухнал голям пожар в общински гори край Казанлък. Всичките 45 служители на горското стопанство се включват активно в гасенето. След потушаването на стихията, стопанството е наградено с благодарствен плакет от кмета на община Казанлък. Инж. Татарджийска има в дома си градина с много дървесни видове. „Мои колеги от университета се шегуват, че в домашната ни градина може да се изучава предмета „Дендрология“, споделя тя. Най-хубавите мигове инж. Татарджийска прекарва със своя съпруг и сина си, който тази година ще бъде абитуриент. На 8 март пък ще бъде със своя съпруг, с когото са се запознали в гората.