Поздравителен адрес

Уважаеми колега, Радев, както и очаквах, извършената проверка във Вашия район недвусмислено показа, че лесовъдската дейност не е провокирала големите щети от наводнението. Опитите всички неудачи да бъдат прехвърлени на горския сектор и този път се оказаха неуспешни. Без да твърдя, че познавам в подробности работата на колегите в Странджанския район държа да отбележа, че като научен работник в Опитна станция Свищов през 1973, 1982, 1996 година няколко пъти съм посещавал колегите в Опитна станция по дъбовите гори Бургас, както и районите на Ямбол и Сливен и винаги съм се възхищавал на добрите лесовъдски практики осъществявани в района. А в края на юни 1999 година по поръчение на МЗГ с активното съдействие на РДГ Бургас, изведохме борбата срещу мухите и комарите приносители на болестта "син език" по козите и овцете и бързо органичихме заболяването. На ръководството на ЮИДП Сливен, на цялата лесовъдска колегия и на всички горски труженици пожелавам преди всичко здраве и много успехи за здрава и българска гора! С уважение: доц. д-р Янчо Найденов