Празникът на лесовъда бе отбелязан в Стара Загора със засаждане на дръвчета

Горски служители от Териториално поделение “Държавно горско стопанство - Стара Загора”, заедно с представители на РДГ-Стара Загора, Община Стара Загора, РДПБЗН - Стара Загора и Сдружение “Зелени балкани”, извършиха попълване на култура по повод Седмицата на гората. На площ от близо 4 дка бяха залесени фиданки от дървесния вид цер. Голяма помощ и подкрепа организаторите получиха от възпитаници на две училища в града. Второкласниците от ОУ “Кирил Христов” и учениците от ОУ “Веселин Ханчев” се включиха активно в засаждането на дръвчетата, след като лесовъдите нагледно им показаха и обясниха как правилно да залесяват. Всички деца обещаха, че това със сигурност няма да са последните им посадени фиданки и ще продължат делото на горските служители.