Представители на ЮИДП взеха участие в среща по ОПОС

Заместник-директорът на ЮИДП ДП гр. Сливен инж. Златка Азманова участва в четвърта поредна среща на представители на Министерство на земеделието и храните и шестте държавни горски предприятия работещи по проекти по ОП „Околна среда“ 2014-2023 г. се провежда през тази седмица в Троян. Събирането откри инж. Олег Илиев, началник отдел „Държавни горски предприятия“, МЗХ. По време на срещата лесовъдите представиха изпълнението по проектите към момента, положителните и отрицателни практики по места и посочиха грешките, които трябва да бъдат избегнати при работа по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., обява по която ще стартира през 2024 година. инж. Николай Василев, началник отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“ припомни, че по новата програма ще се работи в рамките на три години и експертите в ДП няма да са толкова притиснати във времето, както през тази година. Той отбеляза, че обученията на екипите по места са изключително важни, особено за ЗОП и писане на проекти. Той предложи в най-кратки срокове да се проведе нова съвместна среща между представители на министерството и държавните предприятия, на която да бъде обсъдена предстоящото кандидатстване и изпълнение на проекти по ПОС. При необходимост могат да бъдат организирани и други тематични срещи по идентифицирани проблеми, напр. по отношение на необходими промени в горското законодателство, за които стана дума по време на събирането и които ще облекчат работата на хората на терен. Работната среща продължава с основен фокус върху изготвянето на обща визия за предстоящо кандидатстване по OПОС.