Преглед на паднали рога от благороден елен, 2024 г.

На 19.04.2024 г. Държавно ловно стопанство Воден - Ири Хисар" бе домакин на традиционното изложение - "Преглед на паднали рога от благороден елен".

Всяка година ловните стопанства и дивечовъдни участъци представят събраните рога от техните територии. Това дава възможност да се направи оценка на състоянието на популацията от благороден елен в момента и да се сравнят животните, както индивидуално, така и на ниво стопанство. През тази година това направиха ловните специалисти от ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар", ДЛС „Несебър“, „Дунав“-Русе, ДЛС „Росица - Лъгът“, ДГС „Сеслав“, ДЛС „Каракуз“, ДЛС „Черни Лом“, ДЛС „Тервел“, ДЛС „Ропотамо“, ДЛС „Граматиково“, ДЛС „Мазалат“ и ДЛС „Тунджа“, както и от дивечовъдните участъци „Зли дол“, "Буковец", "Припека", "Паметника – Бетера" и Ловна дружина от село Прелез.

Работата на ловните специалисти и състоянието на дивеча бе оценена и от присъстващите експерти от Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Държавните горски предприятия, както и представители от Лесотехническия университет. Събитието бе посетено и от областните управители на Силистра, Габрово и Разград, както и от кметове на общини в района на ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Децата от детска градина „Първи юни“ в Исперих поздравиха участниците и гостите с богата и красива фолклорна хореография.

Държавно ловно стопанство "Несебър" представи две поредици от паднали рога, които са събирани от 2019 година до днес, 10 от най-добрите чифтове намерени през 2024 г., както и много единични рога. Това което рогата разкриват, особено поредиците, са както генетичните възможности на линията чиято представител е "хвърлил" рогата, но и екологичните възможности на обитаваните местообитания, и не на последно място осигурените от стопанисващите ефективни ловностопански условия и мероприятия - извършената целенасочена селекция, изграждане на правилна структура (полова и възрастова), осигураване на естествена хранителна база, качествено подхранване и не на последно място - осигуряване на спокойствие на дивеча.


Още от дейността на ДЛС Несебър, можете да откриете на www.nessebarhunt.com