Прием на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите

От 01.10.2019 г. започна приемане на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите.