Приключи пролетното залесяване на територията на ЮИДП, започна отглеждането на новосъздадените горски култури

Половин милион фиданки залесиха служителите на ЮИДП-Сливен през тази пролет. Това обяви инж. Мирослав Маринов, директор на предприятието. "Залесяването е основен приоритет в нашата работа, който изпълняваме два пъти годишно. Засаждайки нови дръвчета, ние ежегодно даваме нов живот на българската гора", заяви директорът. През 2022 г. ЮИДП ДП гр.Сливен планира залесяване на площ над 3000 дка и 2000 дка попълване на култури върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали. Само през тази пролет на територията на държавните горски и ловни стопанства, намиращи се в обхвата на ЮИДП, са залесени над 1500 дка и е извършено попълване на 1000 дка култури, които са половината от предвидените. До момента, върху 430 дка от залесената площ са създадени интензивни култури от 22 000 фиданки тополи. Останалите пространства са залесени с приблизително 397 000 дребноразмерни фиданки от широколистни видове и 60 000 контейнерни фиданки от иглолистни видове. Другата част от планираните за 2022 г. залесителни дейности ще бъдат извършени на есен. От ръководството на ЮИДП ДП гр.Сливен припомнят, че навременното възстановяване на пострадали гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономически резултат, с възстановените и новосъздадените гори се постига и много по-значим екологичен ефект, като те допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерод и вредни емисии.