Регионалното съвещание по стопанисване на горите

Регионалното съвещание по стопанисване на горите на територията на РДГ – Бургас се проведе на 19.06.2019 г. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори“ при Община Приморско. В него взеха участие представители на: ЮИДП ДП-Сливен, РДГ Бургас, ДПП „Странджа“, ГСС-Пловдив, ЛЗС-Варна, РИОСВ-Бургас, общински горски структури, ЛТУ-София, ДГС/ДЛС, горски сдружения и частни гори. По време на съвещанието се обсъждаха различни теми относно стопанисването и ползването на горските територии. Здравословното състояние на иглолистните култури и широколистни насаждения на територията на Бургаска област.