Ръководството на ЮИДП се срещна с областния управител на Хасково

Ръководството на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен проведе работна среща с областния управител на Областна администрация Хасково Гинка Райчева и нейния екип. В срещата участие взеха директорът на ЮИДП инж. Димчо Радев, неговия заместник инж. Станимир Сотиров и директорите на Държавните горски и ловни стопанства от областта. Основните теми, които участниците обсъдиха бяха пожароопасния сезон и мерките за предотвратяване на пожари в горските територии, както и снабдяването с дърва за огрев на местно население за предстоящия зимен сезон. По време на срещата, стана ясно, че горските структури, заедно с пожарната, са на първа линия в борбата с горските пожари и тяхната роля почти винаги е ключова в овладяването им. “Инициирахме тази среща основно, за да ви запознаем с обстановката в областта по отношение на пожарите, както и да сте информирани за ситуацията със снабдяването с дърва за огрев на населението.”, заяви инж. Радев. Той допълни, че хасковска област е с висока пожароопасност зона, като общо 14 са възникналите горски пожари за годината. “Ние винаги анализираме причините за пожарите. Често те са проявена небрежност от преминаващи мигранти, безотговорно отношение от страна на земеделските стопани, както и пустеещи райони, които са неподдържани. Наш дълг е да пазим на първо място населението и се стараем повечето населени места да бъдат обезопасени с менерализовани ивици.”, каза директорът. Той заяви, че ключът към борбата с пожарите е превенцията. Затова и противопожарните мероприятия във всички 32 стопанства на територията на предприятието са изпълнени на 100%. В област Хасково ЮИДП разполага с 19 противопожарни автомобили, като от предприятието планират закупуването на още 12 такива. Те са от огромна полза, предвид добрата им маневреност и възможността им да навлизат на труднодостъпни места. “Тази година се снабдихме и с булдозер, който да бъде в помощ на двете области - Стара Загора и Хасково, когато се наложи”, сподели инж. Радев. Областният управител благодари в своето обръщение на директорите и горските служители от стопанствата за участието им в гасенето на големите труднодостъпни пожари и за перфектната организация и синхрон между екипите им. Тя заяви, че към настоящия момент от Областна администрация Хасково са издадени няколко заповеди за забрана на селскостопанска дейност. По отношение на предстоящия отоплителен сезон, инж. Радев заяви, че през тази година общо заявените количества дърва за огрев са 22 000 кубика за областта, като към момента 75% от доставките са изпълнени. “Разпоредил съм на директорите по места да държат наличен резерв от дърва за населението, за да сме готови да реагираме бързо, където е необходимо. Прозрачността към дейността на предприятието е основна наша цел. “, допълни той. До средата на септември от предприятието планират да са задоволили на 100% населението, за да се избегне напрежение и предизборни спекулации. Директорите на горските и ловни стопанства, които присъстваха на срещата, представиха подробни актуални справки за заявените и снабдени количества дърва за огрев на населението. Всички те заявиха, че имат резерв от дървесина на склад и са в готовност при необходимост от спешна реакция.