Съдействие за доставяне на продукти на деца и ученици от община Приморско.

Днес 29.04.2020 г ТП „Държавно горско стопанство Ново Панчарево“ към Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен осигури свой автомобил и служител за съдействие на Директора на СУ „Никола Вапцаров” гр. Приморско за транспортирането и доставянето на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ до домовете на децата и учениците на територията на община Приморско. Доставката ще бъде еднократна, като ще включва нераздадените на децата продукти по двете схеми от въвеждане на извънредното положение в страната (13 март) до 13 май, за който период децата се обучават дистанционно от вкъщи. Продуктите са индивидуално опаковани и се доставят до гр. Китен и селата Писменово, Ясна Поляна, Веселие и Ново Паничарево, при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания за транспортна и лична хигиена.