Служители на ДГС Сливен почистиха пътя Сливен-вр.Българка

20 горски служители от Държавно горско стопанство - Сливен и неговият директор инж. Ивайло Русев, заедно с колеги от Регионална дирекция по горите - Сливен, почистиха горските територии край пътя Сливен - вр. Българка. Лесовъдите успяха да съберат над 50 чували с отпадъци от всякакъв вид, всички изключително опасни и застрашаващи здравето на гората. Горските експерти вярват, че с тази инициатива ще имат силата да вдъхновят и да дадат добър пример на хората, които посещават горите и че опазването на природата чиста трябва да бъде приоритет за всеки един от нас.