Служители на ДГС Стара река – Кипилово, ученици и деца засадиха дръвчета по повод предстоящата Седмица на гората

На 30.03.2022 г., по повод Седмица на гората 2022, колективът на ДГС Стара река – Кипилово организираха пролетно залесяване с фиданки. В инициативата взеха участие ученици от ОУ „Васил Левски“ – с. Стара река, ОУ „Кирил и Методий“ – с. Кипилово и ОУ „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци. Експерти от стопанството показаха нагледно на младежите как се залесява, както и защо е необходимо да са полагат грижи за младите дръвчета. Лесовъдите им разказаха също за стопанисването и опазването на горите и огромното значение, което имат за съществуването ни. С голям ентусиазъм, усмихнати, с лопатки в ръце, най-нетърпеливи да засадят дръвчета бяха малчуганите от ДГ „Иглика“ - с. Стара река и ДГ „Детелина“ - с. Стрелци. Общо 100 деца и всички служители от ДГС Стара река – Кипилово залесиха в дворовете на училищата и детските градини на територията на стопанството близо 50 фиданки от видовете бреза, липа, конски кестен, смърч и ела. В края на деня всички участници получиха подаръци и награди от ДГС Стара река – Кипилово, с пожелание да продължат традицията за още много засадени дръвчета.