Служители от ДГС Айтос проведоха пролетно залесяване на територията на стопанството

На 23-ти и 24-ти март служители от ТП ДГС Айтос извършиха залесяване на 34 дка нови тополови култури на територията на стопанството. Инициативата е част от събитията, по повод предстоящата Седмица на гората, и се осъществи с участието на всички служители от инженеро-техническия състав на поделението. Залесени бяха 1980 бр. тополови фиданки на територията на три землища – с.Люляково, с.Ръжица и с.Ябълчево. През следващата седмица, предстои залесяване на още 15 дка нови гори в землището на с.Ръжица. То ще бъде с общо 9000 бр. фиданки - 3000 бр., от които дъб и 6000 бр. Цер. Дръвчетата са произведени в разсадника на стопанството, като общият брой отгледани фиданки за сезона е 386 000.