Съобщение до гражданите

Във връзка със Заповед РД №48-61/01.10.19г. на МЗХГ и съгласно т.VI от нея - Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства следва да изплащат по 150 лева за намерен труп на дива свиня. При открит труп на дива свиня, лицето открило трупа, незабавно трябва да подаде сигнал на обявения телефон на съответното ДГС/ДЛС с информация за местоположението / по възможност координатите на мястото на откриването /