Съвместно залесяване от служители на ДУСОГ Приморско и ТП "ДГС Ново Паничарево"

Служители от Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори” – Приморско и ТП „ДГС Ново Паничарево“, залесиха съвместно над 20 броя широколистни фиданки от чинар, шестил и явор в новият квартал на гр.Приморско. Инициативата е по повод тазгодишната „Седмица на гората 2019“. Директорите на двете институции инж. Марин Иванов и инж. Галин Гакев разказаха, че традиционната Седмица на гората се провежда от 1925 г., като отбелязва нуждата от залесявания и отговорно ползване на горските ресурси. Тази година Седмицата на гората е под надслов „140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората“ и отбелязва няколко юбилея на горскостопанската общност. 140 години от създаването на централната горска служба, 120 години специализирана горска преса и 110 години от учредяването на Съюза на лесовъдите в България. Централната горска служба е една от първите самостоятелни администрации на следосвобожденска България.