ТП "ДГС Елхово" постави началото на плануваните си мероприятия по повод предстоящия лесовъдски празник Седмица на гората 2024 г.

ТП "ДГС Елхово" постави началото на плануваните си мероприятия по повод предстоящия лесовъдски празник Седмица на гората 2024 г. На 27.03.2024г., съвместно с ученици от VI клас на СУ "д-р Петър Берон“ - гр. Болярово, с ръководител г-жа Събина Тодорова, бе извършено попълване на култура с контейнерни фиданки от черен бор в землището на с. Мамарчево, общ. Болярово. На 28.03.2024г., горски служители и ученици от VI клас на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Елхово, с класен ръководител г-жа Мариана Тонева, заедно извършиха попълване с дребно размерни фиданки от цер и черен бор в землището на с. Бояново, общ. Елхово. И през двата дни учениците получиха ценни съвети от горските специалисти за различните дървесни видове и методите на залесяване, които обещаха да предадат на своите близки и приятели, когато засаждат дръвчета.