Целият наличен състав на ДГС Казанлък участва в гасенето на огромния пожар

Пожарът, възникнал вчера край Казанлък, е продължил 10 часа. Общата площ, която е обхванал е 2000 дка. От тях общо е засегната 70 дка горска територия - 60 дка общинска и 10 дка частна. В гасенето на огнената стихия са участвали целият наличен състав горски служители на ДГС Казанлък, пожарникари и доброволци от Община Казанлък. На помощ са се притекли и служители на ДЛС Мазалат, ДГС Стара Загора и ДГС Мъглиж с два специализирани високопроходими автомобили за гасене на горски пожари. За прекъсване на пожара е използвана техника за изграждане на пътища. Направена е широка ивица, като е отстранена всичката дървесна, храстова и тревна растителност. Към този момент пожарът е утихнал, но все още има единични огнища. На място непрестанно дежурят горски служители. ДГС Казанлък и ръководството на ЮИДП Сливен сърдечно благодарят на всички колеги и доброволци за бързата и адекватна реакция!