Целият състав на ДГС Казанлък участва в борбата с горския пожар

През изминалата нощ целият наличен състав на ТП ДГС Казанлък е дежурял, за да следи развитието на пожара, разразил се на територията на военен полигон при обезопасяване на боеприпаси. В гасенето са се включили и екипи от горски служители на ДГС Мъглиж, ДГС Стара Загора и ДГС Чирпан, като са използвани и високопроходими автомобили от стопанствата. За щастие, няма данни за пострадали хора. Към момента информацията е за 1400 дка засегната горска територия. Пожарът е локализиран. Все още борбата за потушаването му продължава, като са изградени просеки за прекъсване обхвата на бедствието. Горски служители, пожарникари, доброволци и военни, специализирана техника от Мини "Марица Изток" и два хеликоптера са на терен, за да ограничат разпространението на огнената стихия. Ръководството на ЮИДП ДП - Сливен сърдечно благодари на всички смели колеги за неуморните усилия и проявения кураж за потушаването на пожара в името на българската гора и живота на хората!