Удължен е срокът за подбор на двама външни членове на одитния комитет

Съгласно чл. 14. ал. 1 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № № РД-10-355/03.08.2022г. на директора на "Югоизточно държавно предприятие" ДП, е удължен срокът за подбор на двама външни членове на одитния комитет в предприятието.

Документи