В ДГС - Елхово отбелязаха Международния ден на детето

Държавно горско стопанство - Елхово посрещнаха гости по повод Международния празник на детето - 1-ви юни. Шестокласниците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и техният преподавател г-жа Мариана Тонева бяха приветствани от директора на стопанството инж. Николай Мишинев в горския разсадник “Трънково”. Горските експерти запознаха учениците със специфичните дейности, свързани със създаването на нови гори и им разказаха за своята професия, както и за огромното значение, което имат лесовъдите за успешното стопанисване и съхранение на горите. В края на открития урок горските служители и учениците заедно засадиха дръвче и направиха обща снимка за спомен. Шестокласниците си тръгнаха с подаръци, прекрасни спомени и впечатления и обещаха отоново да се върнат за нови знания и приключения.