ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и Община Сливен обявяват конкурс за къс разказ и стихотворение на тема “Гората е живот и споделена отговорност”

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“, Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливен обявяват конкурс за учениците в Община Сливен по повод Седмицата на гората 2024 г. Темата, върху която децата ще могат да творят е: “Гората е живот и споделена отговорност”. Учениците могат да участват както с творба под формата на къс разказ, така и със стихотворение. Ето и условията: 1. Конкурсът се провежда в две категории – I-IV клас и V-VII клас, като участниците могат да кандидатстват с ЕДНА непубликувана творба – къс разказ или стихотворение. 2. Заглавието на творбите е по избор на участниците, a съдържанието трябва да отговаря на темата на конкурса. 3. Участници могат да бъдат ученици от началните и основните училища в Община Сливен. 4. Изпратените творби да не надвишават 3 печатни страници. 5. Творбата задължително трябва да бъде придружена от следните данни за участника: три имена, клас, училище и телефон за връзка. 6. Във всяка една от категориите ще се присъждат по три награди – първо, второ, трето място. 7. Адрес за получаване на творбите: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б, ДПП „Сините камъни“, както и на e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg 8. Срок за изпращане на творбите: 23 март 2024 г. Победителите ще бъдат обявени през първата седмица на м.април 2024 г.