ЮИДП поздавява всички ловци с откриването на ловен сезон 2023-2024

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СЛИВЕН Поздравява ловците, служителите от горските и ловните стопанства и всички природолюбители с откриването на ЛОВЕН СЕЗОН 2023-2024г! В България няма ловец, природолюбител или обикновен гражданин, който да не е спирал изумен пред удивителната красота на българската гора! Ловът е емоция и страст, ловът е приятелство и отмора, ловът е и точен мерник. Но преди всичко ловът е грижа за природата и за дивеча. Нека не забравяме, че и в години на трудности и предизвикателства, ловците винаги са успявали да опазят дивечовите популации. Тъкмо затова изказваме благодарност към всички български ловци с пожелание да бъдат все така отговорни стопани на горското и дивечовото ни богатство! Припомняме, че сме в разгара на пожароопасния сезон и призоваваме всички посетители на българската гора да бъдат отговорни и внимателни поради повишената опасност от предизвикване на пожари в природата. Уважаеми ловци, Спазвайте всички мерки и изисквания за безопасен лов, защото съхраняването на човешкия живот и опазването на българската гора са най-важни! Успешен сезон, сговор в дружинките и НАСЛУКА!