ЮИДП-Сливен на работна среща с Областния управител на Стара Загора

Ръководството на Югоизточно държавно предприятие - Сливен проведе работна среща с областния управител на Областна администрация - Стара Загора г-жа Ива Радева и нейния екип. В срещата участие също взеха директори и зам.-директори на Държавните горски и ловни стопанства от областта. Основните теми, които участниците обсъдиха бяха пожароопасния сезон и мерките за предотвратяване на пожари в горските територии, както и снабдяването с дърва за огрев на местно население за предстоящия зимен сезон. По време на срещата, заместник-директорът на ЮИДП-Сливен инж. Златка Азманова заяви, че за разлика от предходната, през тази година търсенето на дърва за огрев от местното население към горските стопанства е значително намаляло. “Населението по места се задоволява поетапно още от началото на лятото и към момента нямаме проблеми.”, сподели още тя. Всеки от представителите на горските и ловни стопанства в Старозагорска област представиха данни от заявените и доставени количества дървесина до домакинствата, като споделиха, че на места дори има преизпълнение на планираните разчети. Всички участниците в срещата се обединиха около становището, че няма опасност хората от Старозагорска област, които се отопляват на дърва, да останат без огрев. Директорите заявиха, че изпълняват заявките и до началото на отоплителния сезон доставките до всички населени места ще бъдат изпълнени. Относно пожароопасния сезон и ежедневния риск от възникване на горски пожари, участниците обсъдиха прилагането на механизми за справяне с тях и защита на населението. Те се обединиха около становището, че добрата комуникацията и координацията между институциите са важни за успешното справяне с едно такова бедствие, затова работата в екип е от изключително значение. Директорите на стопанствата от своя страна споделиха, че годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари, които се осъществяват от териториалните поделения всяка година, са проведени успешно. Противопожарната техника на стопанствата е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. До края на месеца, Югоизточно държавно предприятие планира работни срещи по същите теми и с областните управители на Бургас, Хасково, Сливен и Ямбол.