ЮИДП-Сливен подсигурява бърза и адекватна реакция при горски пожари

ЮИДП-Сливен вече разполага с 19 противопожарни автомобили за първоначална атака на горски пожари. Те са оборудвани с помпа, струйка и резервоар за вода. Почти всички приспособления са инсталирани на високопроходими автомобили. Специализираните автомобили са разпределени с предимство там, където статистически рискът от пожари е най-голям - в равнинните райони и тези, които имат дълга граница със земеделските земи. "Ефектът от автомобилите е изключително голям. Заради тяхната висока проходимост те могат бързо да пресекат започнало огнище и ограничат нарастването на пожара.", коментира инж. Невен Пенев, началник отдел „Ловни стопанства, СД и Охрана“ в ЮИДП-Сливен. Стопанствата, част от предприятието разполагат с противопожарни депа, оборудвани съгласно изискванията с инструменти за ръчно потушаване. Сред тях тупалки, лопати, моторни триони, водни помпи и др. Всяко стопанство има закупени и специални противопожарни облекла. От началото на годината на територията на предприятието са възникнали 14 пожара и са засегнати 379 декара горски територии. Пролетта на 2016 година е била дъждовна, което е намалило риска от пожари. Регистрирани са пожари през месец април, когато стопаните палят сухата растителност по поляните с цел да осигурят свежа храна за паша. По време на пожароопасния сезон всяко горско стопанство дава постоянни дежурства. Назначени са и пожаронаблюдатели - хора, които следят за пожари и сигнализират в стопанството, за да могат да бъдат взети незабавни мерки. От миналата година всеки гражданин, който забележи пожар може да подаде сигнал на телефон 112.