ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”.