Зaщо са важни горите?

Горите са дом на богат и разнообразен растителен и животински свят, но едновременно с това носят и огромно разнообразие от ползи и за човека. Хората от праисторическо време до днес ползват горите за осигуряване на прехрана, добив на дървесина, гъби, билки и горски плодове (орех, кестен, лешник и др.) и др. Дървесината освен за дърва за огрев се използва като строителен материал, за производство на мебели, хартия, музикални инструменти и мн. др. Но, горите осигуряват и множество НЕматериални ползи. Те са чудесно място за туризъм, отдих и почивка. В гората през лятото е прохладно, а през зимата е завет. Въздухът е по-чист. Благодарение на фитонцидите (специални вещества), които дърветата отделят, въздухът в гората съдържа около 10 пъти по-малко бактерии, отколкото в откритите места. Горската почва задържа водата като гъба, филтрира я, след което постепенно я отделя за да се оттече в реките и язовирите, от където тя достига до нас с по-добри питейни качества. В гората сме заобиколени от птичите песни и полъха на вятъра, а шумовете от града остават недоловими. Горите подпомагат и борбата с климатичните промени, те усвояват праха и вредните газове, които предизвикват затоплянето на климата. Горите са място, което осигурява паша на домашните животни, която се извършва под контрола на горските служители. Те подпомагат пчеларството. Чрез соковете, които се отделят от повърхността на листата, пчелите могат да се хранят в периодите, когато цъфтежът е преминал. Горите са част от историята на човека и пазят исторически места и културни паметници, където в миналото са се случвали важни исторически събития. Горите ни защитават от природни бедствия! Предпазват от лавини, задържайки нестабилните снегове по стръмните склонове. Забавят скоростта на течащата по повърхността вода и ù осигуряват време да попие в почвата. По този начин предпазват почвите от отмиване, а ниските части в подножието на планините, пътищата и населените места - от свлачища и наводнения, а язовирите от затлачване.